Adresas susisiekti: Vrublevskio g. 4, LT- 01100 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2123130, el. paštas info@lhrl.lt

Lietuvos žmogaus teisių lyga aktyviai bendradarbiaudama su valstybės institucijomis, tarptautinėmis ir nacionalinėmis nevyriausybinėmis žmogaus teises ginanĨiomis organizacijomis dalyvauja...
Daugiau apie mus


PRANEIMAS SPAUDAI

2012 11 23 2012 m. lapkri?io 23 d. 9 val. tarptautin? mokslin? konferencija Alternatyv?s gin?? sprendimo b?dai Vidurio ir Ryt? Europoje (Lietuvos Respublikos Seimas).INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

2012 11 22 November 23, 2012 Annual International Scientific Conference METHODS OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE.